Indutrade valitsi Trade Connectorin

Indutrade Oy päätyi EDI-operaattorin valinnassaan Trade Connectoriin. Indutrade Oy:stä lisätietoja: http://www.indutrade.fi