Palvelut

Sähköisen sanomanvälityksen palvelumme

Sähköisen EDI (Edifact/XML) sanomanvälityksen palveluvalikoimamme koostuu asiakkaillemme toimittamistamme mukautetuista käyttöönotoista sekä ohjelmistotalojen kautta pk-yrityksille toimitettavista palveluista.

Kaikkia palveluita koskevat samat edut

 • käyttöönoton nopeus ja helppous
 • edulliset ja ennustettavat kustannukset
 • valvottu sanomien muunnos ja välitys
 • sanomien seurantapalvelu
 • asiantuntemus – henkilöstöllä pitkä kokemus sähköisestä sanomanvälityksestä
 • asiakaslähtöinen kotimainen palvelu

Palveluidemme käyttöönoton kustannukset ovat kiinteät samoin kuin kuukausittaiset ylläpitoveloitukset. Sanomaliikenteen veloitusperusteemme on joko sanomarivi-pohjainen tai kiinteään hintaan perustuva, jolloin voit molemmissa tapauksissa helposti laskea etukäteen palvelun käytön kustannukset. Palveluhinnastomme ei tunne käsitettä tuntityö.

Professional Connector palvelut

EDI (Edifact/XML) sanomanvälitys:

Tarjoamme helposti skaalautuvan ja kattavan kokonaisratkaisun tilaus-toimitusketjun Edifact/XML-sanomien välitykseen asiakkaamme ja tämän kauppakumppanien välille. Rakennamme mukautetun järjestelmärajapinnan asiakkaamme sovellukseen. Välitettäviä sanomia voivat olla esim: tilaukset, tilaus/toimitusvahvistukset, lähetteet, tuoteluettelot/hinnastot, kuljetus-sanomat ja laskut.

Toimialaosaaminen:

Meillä on erittäin vahva vuosikymmenien osaaminen eri toimialoilta, joista esimerkkeinä maahantuonti, tekninen tukkukauppa ja kuljetus-logistiikka. Sähköisen sanomanvälityksen lisäksi mielestämme on erittäin tärkeää ymmärtää asiakkaamme haasteet omassa liiketoiminnassaan. Näin voimme tukea ja vahvistaa asiakkaamme ydinliiketoimintaa järkevillä toimintatavoilla. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sähköisen sanomanvälityksen käyttöönottoa oikeaan aikaan liiketoimintaa tukevaan tarkoitukseen.

Tullin sanomanvälitys

Olemme Suomen Tullin valtuuttama EDI-operaattori, eli kauttamme voi välittää ja vastaanottaa ilmoitussanomia Tullin eri järjestelmiin. Lisäksi voimme toimia palveluntarjoajana kaikessa suora-asioinnissa, jos oma panostus esimerkiksi Web Service rajapinnan rakentamiseksi Tulliin ei tunnu mielekkäältä ja/tai sanomaliikenne halutaan jatkuvaan valvontaan.

Myynti- ja ostolaskut

Edifact ja XML sanomanvälityksen lisäksi toimitamme laskutuksen kokonaisratkaisuja, jotka sisältävät myös verkkolaskujen välityksen ja paperilaskujen tulostuksen (myyntilaskut) sekä verkkolaskujen vastaanoton ja paperilaskujen skannauksen ja tulkinnan (ostolaskut).

Tarjoamme lisäksi tarvittaessa asiakkaillemme erillistä konsultointia sähköisen sanomavälityksen valmiuksien kokonaistilanteen kartoittamiseksi.

Ota meihin yhteyttä, ja keskustellaan lisää uuden ajan sähköisestä sanomavälityksestä.

Professional Connector - tarkemmat tiedot

 • mukautettu järjestelmärajapinta asiakkaan sovellukseen
 • syntaksin tarkistus (lähetyskertatunnisteet, lähetyksen eheys)
 • tiedon validointi tietoyhteys-tyypin mukaisesti sekä automaattiset virheilmoitukset syntaksi- /validointivirheistä
 • esitystapamuunnos ohjelmistotalon järjestelmärajapinnasta kumppanin kanssa sovittuun esitystapaan
 • tuote- ja osapuolitunnusten kohdistaminen
 • automaattinen reititys kauppakumppanille (vastaanottaja)
 • lähetyskerran toimitus vastaanottajalle muunnetussa muodossa
 • kuittausten käsittely kauppakumppanin sovellusrajapinnasta
 • sanomaliikenteen valvonta ja käyttäjätuki
 • ylläpito

 

 

Standard Connector palvelut:

Ohjelmistotaloyhteistyökumppanimme jälleenmyyvät Pk-yrityksille toimitettavaa Standard Connector palvelua. Ohjelmistotalon määrämuotoiseen sovellusrajapintaan integroitu sähköinen sanomanvälitys on jo valmiiksi osana ohjelmistokokonaisuutta. Tämä mahdollistaa aikaisempaa nopeamman ja edullisemman palvelun käyttöönoton esimerkiksi kaupan keskusliikkeiden tavarantoimittajille.

Standard Connector palvelun sanomavalikoima on sovitettu kunkin sovelluksen sanomakykyyn, joita yleensä ovat myyntilausten vastaanotto, toimitusvahvistusten/lähetteiden lähetys sekä myyntilaskujen toimitus. Palvelu sisältää samat perustoiminnot kuin Professional Connector palvelukin.

Tiedustele yllämainittua palvelua omalta ohjelmistotaloltasi tai suoraan meiltä.

Standard Connector - tarkemmat tiedot

Toiminnot

 • määrämuotoinen järjestelmärajapinta ohjelmistotalon sovellukseen
 • syntaksin tarkistus (lähetyskertatunnisteet, lähetyksen eheys)
 • tiedon validointi tietoyhteys-tyypin mukaisesti sekä automaattiset virheilmoitukset syntaksi- /validointivirheistä
 • esitystapamuunnos ohjelmistotalon järjestelmärajapinnasta kumppanin kanssa sovittuun esitystapaan
 • sovelluskohtainen tuote- ja osapuolitunnusten kohdistaminen
 • automaattinen reititys kauppakumppanille (vastaanottaja)
 • lähetyskerran toimitus vastaanottajalle muunnetussa muodossa
 • kuittausten käsittely kauppakumppanin sovellusrajapinnasta
 • sanomaliikenteen valvonta ja käyttäjätuki
 • ylläpito