Sähköisen sanomanvälityspalvelun EDI (OVT) -käyttöönotto Trade Connectorissa

Sähköinen kaupankäynti EDI-yhteyksin onnistuu parhaiten valitsemalla käyttöönottoon luotettava ja asiantunteva EDI-palveluoperaattori.

Trade Connector on saanut asiakkailtaan tunnustusta asiakaspalvelustaan, asiantuntemuksestaan, joustavuudestaan ja luotettavuudestaan.

EDI-käyttöönotto muutamasta päivästä useisiin kuukausiin

Käyttöönoton aikataulu riippuu asiakkaan lähtötilanteesta, liiketoiminnasta ja sen laajuudesta sekä EDI-sanomien tarpeesta. Käyttöönotto on parhaimmillaan muutaman päivän työ, mutta laajimmillaan se voi kestää useita kuukausia.

Sähköisen kaupankäynnin palveluvalikoimamme koostuu asiakkaillemme toimittamistamme mukautetuista käyttöönotoista sekä ohjelmistotalojen kautta pienille ja keskisuurille pk-yrityksille toimitettavista palveluista. Palveluvalikoimamme jakaantuu kaikille asiakkaille kaikkiin toiminnanohjausjärjestelmiin räätälöityyn Professional Connector LINKKI–palveluun sekä ohjelmistotaloille ja heidän asiakkailleen vakioituun Standard Connector LINKKI –palveluun. Käyttöönotossa edetään asiakkaan ja hänen yhteistyökumppaneidensa kanssa vaiheittain.

1. EDI (OVT) -käyttöönoton kartoitus ja tilannekuva

Kartoitamme yhdessä asiakkaan järjestelmätoimittajan kanssa, miten voimme muodostaa asiakkaamme järjestelmään EDI-yhteydet. Samalla luomme asiakkaan, järjestelmätoimittajan (esim. ERP-järjestelmän palveluntarjoaja) ja / tai asiakkaan yhteistyökumppanin kanssa yhteisen tilannekuvan EDI-sanomien välityksestä. Sovimme käyttöönoton aikataulusta, toimintatavoista, vastuuhenkilöistä ja vastuunjaosta. Trade Connectorissa asiakkaan käyttöönottoa viedään tehokkaasti eteenpäin ja aikataulussa pysyen.

2. EDI (OVT) -käyttöönotto

Asiakkaan järjestelmätoimittaja tekee tarvittavat asetusmuutokset asiakkaan järjestelmään. Trade Connector EDI-palveluoperaattorina perustaa asiakkaan EDI-yhteydet. Asiakas, asiakkaan yhteistyökumppani ja Trade Connector testaavat EDI-sanomien toimivuuden testisanomien avulla. Testisanomilla varmistetaan järjestelmässä välitettävän tiedon luotettavuutta. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi asiakkaan tai asiakkaan yhteistyökumppanin tuotteiden ja niiden toimitusaikojen oikeellisuuden tarkistamista EDI-sanomista.

Kun testaus on tehty laadukkaasti ja hyväksytysti, EDI-sanomaliikenne siirtyy tuotantoon eli asiakkaan EDI-sanomien välitys tilaus-, toimitus- ja laskuliikenteessä alkaa. Autamme yritystäsi menestymään nyt ja tulevaisuudessa.

3. EDI (OVT) -käyttöönotosta kumppanuuteen

Käyttöönoton jälkeen EDI-palveluoperaattori Trade Connector vastaa asiakkaan sähköisen sanomaliikenteen toimivuudesta ja valvonnasta sekä on joustavasti asiakkaan käytettävissä edelleen. Pyrimme Trade Connectorissa aina asiakkaan kanssa erinomaiseen kumppanuuteen. Varmistamme sen, että asiakaskokemus on kaikissa vaiheissa vertaansa vailla.

Usein asiakas tarvitsee myös uusia EDI-yhteyksiä liiketoimintaansa. Palveluvalikoimamme jakaantuu kaikille asiakkaille kaikkiin toiminnanohjausjärjestelmiin räätälöityyn Professional Connector LINKKI–palveluun sekä ohjelmistotaloille ja heidän asiakkailleen vakioituun Standard Connector LINKKI –palveluun. Trade Connector muuntaa asiakkaan tilaus- ja toimitussanomat asiakkaan uusien yhteistyökumppaneiden tai tämän EDI-palveluoperaattorin tarvitsemaan muotoon ja huolehtii, että kaikki EDI-sanomissa välitettävä tieto osapuolten välillä liikkuu sovitusti.

EDI-sanomien käyttöönoton ajan Trade Connector tukee asiakkaan EDI-yhteyksien sekä kaikkien projektin osapuolten - järjestelmätoimittajan ja asiakkaan yhteistyökumppaneiden - käyttöönottopolkua ensikontaktista sanomaliikenteen tuotantoon. Teemme tämän tuhansien käyttöönottojen kokemuksella ja asiantuntemuksella. Tiiviillä ja hyvällä yhteistyöllä saavutamme ensiluokkaisen lopputuloksen. Haluamme olla luottamuksesi arvoisia. Autamme yritystäsi menestymään nyt ja tulevaisuudessa.


Jarmo Kauppinen
Toimitusjohtaja
+358 50 386 6211
etunimi.sukunimi@www.tradeconnector.fi
Ota yhteyttä!
Ota yhteyttä
Yhteystiedot
Myynti
+358 102 350 412
myynti@tradeconnector.fi

Pukinmäenaukio 4A 
00720 HELSINKI

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi@tradeconnector.fi
Autamme yritystäsi menestymään nyt ja tulevaisuudessa.


    Löydät meidät myös